Перейти до основного вмісту

Основні законодавчі вимоги щодо обшуку

Підбірка корисних витягів із законодавства, що регулює проведення обшуку (з наведенням джерел права)

ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ЩОДО ОБШУКУ

- Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. 

(Джерело: ч.2 ст. 30 Конституції України)

- У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

(Джерело: ч.3 ст. 30 Конституції України)

- Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків.

(Джерело: ч.4 ст. 223 КПК)

- Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

(Джерело: ч.3 ст. 223 КПК)

-          Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої дії.

 (Джерело: ч.7 ст. 223 КПК)

- Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

(Джерело: ч.1 ст. 235 КПК)

- У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

(Джерело: ч.4 ст. 236 КПК)

 - Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий (прокурор) зобов’язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 КПК України.

 (Джерело: ч.1 ст. 236 КПК)

- Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

(Джерело: ч.3 ст. 236 КПК)

- Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

(Джерело: ч.3 ст. 236 КПК)

- Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий зобов’язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

 (Джерело: ч.3 ст. 236 КПК)

- Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

(Джерело: ч.1 ст. 87 КПК)

- Недопустимими є також докази, що були отримані під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у зв'язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії.

(Джерело: п.3 ч.3 ст. 87 КПК)

- За рішенням слідчого може бути проведено особистий обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

(Джерело: ч.5 ст. 236 КПК)

- Слідчий під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб.

(Джерело: ч.6 ст. 236 КПК)

- Слідчий під час обшуку оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. 

(Джерело: ч.7 ст. 236 КПК)

- Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

(Джерело: ч.7 ст. 236 КПК)

- Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством.

(Джерело: ч.9 ст. 9 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”)

- Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

(Джерело: ч.8 ст. 236 КПК)

- Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук.

 (Джерело: ч.9 ст. 236 КПК)

- Обшук житла чи іншого володіння особи в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

(Джерело: ч.1 ст. 107 КПК, ч.10 ст. 236 КПК)

- Незастосування технічних засобів фіксування при обшуку тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів.

(Джерело: ч.6 ст. 107 КПК)

- Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом. 

(Джерело: ч.3 ст. 62 Конституції України)

- Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь у проведенні процесуальної дії. 

(Джерело: ч.5 ст. 104 КПК)

- Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна повинно бути подано слідчому судді протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

(Джерело: ч.5 ст. 171 КПК)

- Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

(Джерело: ч.2 ст. 168 КПК)

- Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.

(Джерело: ч.2 ст. 168 КПК)

- У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

 (Джерело: ч.2 ст. 168 КПК)

Джерело: blog.liga.net.

Залишити коментар