Перейти до основного вмісту

Про гарантії суддів від гаранта стосовно незаконного звільнення

Роман Брегей

Суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду

Суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брегей про очищення суддівського корпусу, кваліфікаційне оцінювання та гарантії суддів у своєму блозі на ЮРЛИГА. 

Наслідками подій 2013-2014 років у країні стала тотальна недовіра суспільства до судової влади і її носіїв. Таку проблему належало вирішувати негайно. Дехто, керуючись, скажемо відверто, ненавистю до суддів, пропонував усіх звільнити, а інша частина вимагала справедливості. Звільнити лише тих, хто не має достатнього рівня знань, приймав рішення, які посягали на свободу і права людини, є недоброчесним та не може пояснити легальне походження майна. Перемогли другі і президент України вніс проект Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон), який передбачив, що усі судді зобов'язані пройти кваліфікаційне оцінювання, за наслідками котрого їх може бути звільнено з посади.

До проведення кваліфікаційного оцінювання залучили громадськість, висновки якої про доброчесність чи недоброчесність судді підлягали обов'язковій оцінці Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі - ВККСУ).

Якщо на очищення суддівського корпусу існував великий суспільний запит, то, на мій погляд, процедура кваліфікаційного оцінювання повинна бути виписана бездоганно з забезпеченням суддям і громадськості. (мова йде про Громадську раду доброчесності (далі - ГРД), можливості оскарження кінцевого рішення ВККСУ.

Підстави і право оскарження такого рішення не можна обмежувати, бо у разі помилок ВККСУ не вирішиться основне завдання судової реформи, яким є відновлення довіри до судової влади. Якщо ВККСУ допустить помилку, то у судовій системі може залишитись некваліфікований і недоброчесний або ж її покинути кваліфікований і доброчесний суддя.

На мій погляд, ГРД треба було наділити правом оскарження рішень ВККСУ про визнання суддю таким, що успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання, у випадку, коли нею стосовно нього складено негативний висновок про доброчесність. Як Ви вже зрозуміли, ГРД не наділили таким правом, а суддів обмежили в підставах оскарження рішення ВККСУ. Підстави оскарження встановлено приписами частини 3 статті 88 Закону. Цією нормою права передбачено лише процесуальні підстави порушення порядку проведення кваліфікаційного оцінювання та виготовлення рішення.

Зверніть увагу на зміст цієї норми Закону: "Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, ухвалене за результатами проведення кваліфікаційного оцінювання, може бути оскаржене та скасоване виключно з таких підстав:..."

Автор Закону передбачив обмеження не тільки підстав оскарження рішення, а й його скасування. Прагнув встановити обмеження для суду. Автор Закону, яким є гарант дотримання конституційних прав, вирішив встановити обмеження для суду щодо скасування рішення ВККСУ, якщо воно, навіть, порушує Конституцію України.

Навіщо всі ці обмеження? На мій погляд, обмеження встановлювались з такою метою:

  • 1. Приховати від суспільства порушення, які будуть допущенні під час кваліфікаційного оцінювання (порушення як прав суддів, так і ігнорування інтересів суспільства).
  • 2. Завадити повноцінному судовому контролю за процедурою кваліфікаційного оцінювання.

Скажіть, чи може керуватися таким умислом гарант дотримання Конституції України? Переконаний, що такі думки властиві людині, яка прагне узалежнити носіїв судової влади, позбавивши певних гарантій. Зверніть увагу, що вперше провели кваліфікаційне оцінювання суддів за новими правилами під час конкурсу до Верховного Суду. Цей суд є судом, до якого оскаржуються рішення ВККСУ.

Протягом року пишу і доводжу у судах, що кваліфікаційне оцінювання під час згаданого конкурсу відбулось з грубими та умисними порушеннями ВККСУ в інтересах певних конкурсантів. А тому, на мій погляд, судді найвищої судової інстанції стали залежними не від закону, а від волі людей, які діяли в їх інтересах.

Верховний Суд завзято обмежує мене у доступі до правосуддя, відмовляючи у відкритті проваджень.

Настав час проаналізувати процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів і їх гарантії. Вона складається з кваліфікаційного іспиту, психологічного дослідження та вивчення дос'є судді.

Кваліфікаційний іспит має такі етапи: тестування знань; виконання практичного завдання. За наслідками проходження іспиту ВККСУ приймає рішення про допуск до наступного етапу кваліфікаційного оцінювання.

1. Іспит.

  • 1.1 Тестування знань. У разі ненабрання мінімально допустимого балу суддя звільняється з посади. Не передбачено порядок перегляду результату у разі незгоди з ним. Суддя має право не погодитись з запропонованою відповіддю на питання, яка вважається правильною, і доводити таку помилку автора тестів. Вважаю, що таку скаргу зобов'язана розглянути ВККСУ, бо результати тестування впливають на кар'єру судді.
  • 1.2 Практичне завдання. У разі ненабрання мінімально допустимого балу суддя звільняється з посади. ВККСУ встановила максимально можливий бал у 120, а мінімально допустимий - 60. ВККСУ оцінює виконання практичного завдання за якоюсь власною методикою, котру ніхто не бачив. Вважає, що в діапазоні оцінювання від 0 до 120 балів у неї повна дискреція. На мій погляд, це свідоме ігнорування приписів процесуальних законів судочинства. Процесуальні кодекси судочинства вставляють вимоги до форми і змісту судового рішення (рішення складається з певних частин, а у суду виникає обов'язок відповісти на чіткий перелік запитань). А тому, той, хто дотримався вимог закону, виконав норматив, набравши не менше мінімально допустимого балу. Якщо колегія ВККСУ оцінила виконання роботи у менше, ніж мінімально допустимий бал, то зобов'язана пояснити, яких вимог процесуального закону не дотримався суддя (від 0 до 60 балів не має дискреції). Дискреція колегії ВККСУ починається лише після виконання суддею згаданого нормативу (від 60 до 120 балів). ВККСУ не передбачила порядок перегляду рішень колегії, хоча Закон надає їй таке право. Суд не може оцінювати "красу і якість" виконання практичного завдання. Рішення ВККСУ про внесення подання стосовно звільнення судді є похідним від рішення її колегії щодо оцінювання практичного завдання (основне). Неможливість оскаржити основне рішення щодо звільнення з посади у судовому порядку зобов'язувала ВККСУ створити порядок його перегляду.

2. Психологічне дослідження. Висновок психолога впливає на оцінки членів ВККСУ щодо особистих якостей судді. Така оцінка має величезне значення для набрання суддею мінімально допустимого балу за всю процедуру кваліфікаційного оцінювання. Суддя не має право вимагати проведення повторного дослідження, якщо не згодний з висновком психолога. Чому? Експертизи ж повторні призначають? Він не має право і надати висновок психолога, котрий міг би замовити сам, після того, як не погодився з висновком психолога, який надали ВККСУ.

3. Підстави оскарження рішення ВККСУ щодо кваліфікаційного оцінювання. Вони звужені так, щоб не дати можливість оцінити суду порушення, які заплановані і вже мають місце.

4. Судова переспектива оскарження рішення ВККСУ. Автор закону запропонував звузити і підстави задоволення позову, виключивши з них, навіть, порушення Констиуції України (наприклад така підстав як дискримінація). Підсумовуючи, зробив висновок, що Президент України, який є гарантом дотримання Основного Закону, свідомо позбавив суддів гарантій від незаконного звільнення за наслідками кваліфікаційного оцінювання. Однак, ще варто звернути увагу на одну норму Закону. Приписами частини 5 статті 69 Закону встановлено, що не може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше звільнено з посади судді за результатами кваліфікаційного оцінювання. Таким чином, якщо суддя під час кваліфікаційного оцінювання, яке позбавлене належного судового контролю (суддя не має жодної гарантії від незаконного звільнення), визнаний таким, що не пройшов його успішно, то він отримує довічну заборону обіймати таку ж посаду.

Врахуйте, що звільнення з цієї підстави не є дисциплінарним. Довічна заборона обіймати посаду не передбачена ні КК України, ні Законом України "Про очищення влади". Отже, суддя, який, наприклад, не склав успішно кваліфікаційний іспит, будучи ні в чому не винний, є суворіше покараним, ніж особа, котра вчинила злочин.

Мені видається, що це не судова реформа, а чергове намагання чергового Президента України контролювати судову владу, узалежнивши її носіїв, умисно створивши умови, коли вони працюють у страху бути незаконно звільненими.

Залишити коментар