Перейти до основного вмісту

ВРП внесла зміни до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ

Сьогодні на пленарному засіданні Вища рада правосуддя ухвалила рішення, яким внесла зміни до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо можливості продовження, за рішенням Ради, строку для надсилання суб’єктами формування складу конкурсної комісії пропозицій щодо персонального складу конкурсної комісії та строку подання кандидатами до складу комісії документів на підтвердження відповідності вимогам законодавства і цього Положення.

Нагадаємо, що відповідно до статті 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.

До складу конкурсної комісії входять:

1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;

2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних та іноземних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.

Пунктом 3.7 Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України передбачено, що суб’єкти формування конкурсної комісії надсилають пропозиції щодо персонального складу конкурсної комісії на електронну пошту Вищої ради правосуддя (assistant@hcj.gov.ua) у строк не пізніше ніж 20 днів із дня оприлюднення на веб-сайті Вищої ради правосуддя оголошення про початок конкурсу.

Вища рада правосуддя оголосила  про початок конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та про формування конкурсної комісії 12 грудня 2019 року.

Слід зазначити, що у строк, передбачений вказаним Положенням, Рада суддів України надала Вищій раді правосуддя пропозиції щодо складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ, а саме запропонувала включити до цієї комісії суддю господарського суду міста Києва Оксану Марченко, суддю Верховного Суду Віктора Остапука, суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду, Голову Ради суддів України Богдана Моніча.

Разом із тим міжнародні та іноземні організації, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції, не надали Вищій раді правосуддя пропозицій щодо кандидатур міжнародних експертів до складу конкурсної комісії.

Відповідно до ухвалених змін пункт 3.7 цього Положення доповнено абзацом такого змісту: «У разі якщо суб’єктами формування складу конкурсної комісії не надіслані пропозиції щодо персонального складу конкурсної комісії у строк, визначений абзацом першим цього пункту, Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про продовження строку для надсилання суб’єктами формування складу конкурсної комісії пропозицій щодо персонального складу конкурсної комісії та строку подання кандидатами документів на підтвердження відповідності вимогам законодавства і цього Положення».

Нагадаємо, що до складу Громадської ради міжнародних експертів, яка брала участь у відборі суддів Вищого антикорупційного суду України,  кандидатів рекомендували Рада Європи, Європейський Союз, Європейське бюро боротьби з шахрайством (OLAF), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD).

Управління інформації
та забезпечення комунікаційної діяльності

Залишити коментар