Перейти до основного вмісту

Як повернути помилково або надміру сплачений судовий збір?

Бориславський міський суд на своєму сайті опублікував роз’яснення щодо процедури повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету.

Відповідно до ч.1 ст.7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв'язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Разом з тим, у разі сплати судового збору без подальшого звернення до суду повернення коштів здійснюється відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787 за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. З урахуванням наведеного, з метою повернення помилково сплаченого судового збору платнику необхідно звернутися до голови суду із заявою про отримання подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету. Зразок заяви про отримання подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету.

Залишити коментар